Blogia
Rastres de les Franqueses

Grup de treball

PROJECTE RASTRES 2: Primera sessió de treball

TOPÒNIMS A TREBALLAR
LES FRANQUESES DEL VALLÈS (MARATA, CORRÓ D’AMUNT, LLERONA I CORRÓ D’AVALL)

OBJECTIUS

Situar el terme municipal de les Franqueses.

.Conèixer els seus límits.

.Recollir informació sobre els diferents  pobles que formen el municipi.

.Buscar informació sobre l’Ajuntament

.Conèixer els símbols municipals

. Medi: natural, ambiental i patrimonial.

. Història

 La primera part del projecte s’inicia al llarg del primer trimestre del curs amb els alumnes de les USEEs. Es treballa de manera globalitzada continguts de procediments , fets i conceptes i actituds, valors i normes de les àrees de: visual i plàstica, tecnologia, llengua catalana, i socials

Es realitzen dues sortides : - conèixer els diferents pobles que formen el municipi de les Franqueses

                                            - visita a l’ajuntament de les Franqueses

A partir del treball de camp realitzat i amb la informació recollida: fotogràfica, quadern de treball, activitats posteriors... els alumnes elaboren una presentació de cada un dels topònim utilitzant el programa Power Point.

 

PROJECTE RASTRES 1: Presentació

1. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

1.1. OBJECTIUS


En relació amb els objectius de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria RASTRES pretén :

 • Realitzar un treball de recerca sobre alguns topònims del municipi de les Franqueses del Vallès.
 • Recollir tota la informació possible per mitjà d’un treball de camp i a partir de diverses fonts.
 • Estructurar  la informació recollida i tractar-la per mitjans informàtics.
 • Fomentar la implicació de l’alumnat en el projecte i el treball en equip.
 • Realitzar un traspàs d’informació entre l’alumnat de les USEE i el de les aules ordinàries.
 • Presentar  la informació recollida en una pàgina Web per a la seva difusió a la comunitat educativa, local i virtual.
 • Afavorir el coneixement del medi local per poder-lo valorar, respectar i preservar, en la mesura de les seves possibilitats.
 • Sensibilitzar sobre la importància del patrimoni cultural, arquitectònic i ambiental del municipi.

1.2.  RECURSOS HUMANS

            En aquest projecte hi  participa:

L’alumnat de les dues aules de les Unitats de Suport a l’Educació Especial

L’alumnat de l’ aula de 1r. D  de l’ESO:

·        El professorat de les USEEs: Núria Alberch, Pere Muñiz, Joaquim Jornet i Geòrgia Vidal.

·        Integradora social: Laura Conejo.

·        Professora de 1r. D: Montserrat Casals.

·        Coordinadora pedagògica del centre: Teresa Garrell

1.3.- RECURSOS MATERIALS

 • Espai de Rastres a la Biblioteca del centre amb 5 ordinadors, 1 portàtil i una impressora
 • Les aules de l’alumnat implicat al projecte.
 • Dues càmeres fotogràfiques digitals.