Blogia
Rastres de les Franqueses

PROJECTE RASTRES 2: Primera sessió de treball

TOPÒNIMS A TREBALLAR
LES FRANQUESES DEL VALLÈS (MARATA, CORRÓ D’AMUNT, LLERONA I CORRÓ D’AVALL)

OBJECTIUS

Situar el terme municipal de les Franqueses.

.Conèixer els seus límits.

.Recollir informació sobre els diferents  pobles que formen el municipi.

.Buscar informació sobre l’Ajuntament

.Conèixer els símbols municipals

. Medi: natural, ambiental i patrimonial.

. Història

 La primera part del projecte s’inicia al llarg del primer trimestre del curs amb els alumnes de les USEEs. Es treballa de manera globalitzada continguts de procediments , fets i conceptes i actituds, valors i normes de les àrees de: visual i plàstica, tecnologia, llengua catalana, i socials

Es realitzen dues sortides : - conèixer els diferents pobles que formen el municipi de les Franqueses

                                            - visita a l’ajuntament de les Franqueses

A partir del treball de camp realitzat i amb la informació recollida: fotogràfica, quadern de treball, activitats posteriors... els alumnes elaboren una presentació de cada un dels topònim utilitzant el programa Power Point.

 

0 comentarios