Blogia

Rastres de les Franqueses

SESSIÓ DEL 27 DE GENER DE 2006

27 de gener de 2006

Primer comprovar el registre dels alumnes com investigadors.
Començar la recerca d’informació de cada topònims.
.  Fonts d’internet:
·        http://www.gencat.net/toponimia
·        http://dcub.ecat.net
·        http://classicat.net/llocs.pdf
·        http://www.gencat.net/toponimia/motsarrels.htm
·        http://lesfranqueses.org
·        . Diccionari etimològic d’en Joan Coromines.
. Llibre: Gent de les Franqueses.
. Guies turístiques de l’Ajuntament de les Franqueses
. Diccionaris i enciclopèdies generals.
TRACTAMENT D’AQUESTA INFORMACIÓ
·        Un cop trobada una informació  a Internet sobre el topònim, l’han de seleccionar, copiar i guardar en un arxiu de Word (obert en una carpeta amb el nom del grup), tot indicant la referència de la pàgina Web on l’han trobat.
·        Si una informació la troben en un llibre, guia, diccionari, etc. Faran una fotocòpia de la pàgina/es i la guardaran dins del carpessà de cada grup.
·        Les fotografies es guardaran en format digital, si estan en llibres s’escanejaran, indicant la referència.
Falten fotos de la riera Carbonell , Milpins i el riu Congost

SESSIÓ DEL 20 DE GENER DE 2006

20 de gener de 2006

Cada grup es troba en el lloc escollit, amb el professsor/a que farà el seguiment. Primer s’inscriuran com a investigadors a RASTRES: Entrada de dades  Codi d’accés : ies lauro
Entrar a usuari nou i s’introdueixen les dades. Cada investigador ha d’omplir la seva fitxa.
Cada grup comença a buscar informació sobre el seu topònim
Avaluació inicial : omplir la fitxa NOU TOPÒNIM els apartats Nom, Municipi, Localització , Origen, Etimologia
GRUP
NOM DEL GRUP
ALUMNES
LLOC
PROFESSOR
TOPÒNIMS
1
MARATA
Verònica, Sònia, Eduardo
2n. A
Pere
MARATA
2
CORRÓ D’AVALL
David, Mònica, Francisco
Biblioteca
Laura
CORRÓ D’AVALL
3
CONGOST
Jose, Sandra, Vicki
Biblioteca
Ximo
RIU CONGOST
4
RIAMBAU
Ivan, Mariona, Judit, Jonatan
Biblioteca
Montse C.
Les FRANQUESES
5
TURÓ DE LA IL·LUSIÓ
Laura, Andrea, Adrià
3r. A
Geòrgia
LLERONA
6
MILPINS
Maria, Carlos, Oriol
3r. A
Georgia
MILPINS
7
L’AMETLLA
Aroa, Joshua, Mohamed
Biblioteca
Ximo
CORRÓ D’AMUNT
8
BELLAVISTA
Lorena, Abraham, Miquel, David M.
2n.A
Pere
BELLAVISTA
9
RIERA
Sergio, Vanesa,  Manoli
Biblioteca
Teresa
RIERA CARBONELL

PROJECTE RASTRES 2: Primera sessió de treball

TOPÒNIMS A TREBALLAR
LES FRANQUESES DEL VALLÈS (MARATA, CORRÓ D’AMUNT, LLERONA I CORRÓ D’AVALL)

OBJECTIUS

Situar el terme municipal de les Franqueses.

.Conèixer els seus límits.

.Recollir informació sobre els diferents  pobles que formen el municipi.

.Buscar informació sobre l’Ajuntament

.Conèixer els símbols municipals

. Medi: natural, ambiental i patrimonial.

. Història

 La primera part del projecte s’inicia al llarg del primer trimestre del curs amb els alumnes de les USEEs. Es treballa de manera globalitzada continguts de procediments , fets i conceptes i actituds, valors i normes de les àrees de: visual i plàstica, tecnologia, llengua catalana, i socials

Es realitzen dues sortides : - conèixer els diferents pobles que formen el municipi de les Franqueses

                                            - visita a l’ajuntament de les Franqueses

A partir del treball de camp realitzat i amb la informació recollida: fotogràfica, quadern de treball, activitats posteriors... els alumnes elaboren una presentació de cada un dels topònim utilitzant el programa Power Point.

 

SESSIÓ DEL 13 DE GENER

13 de gener de 2006
Cada grup es troba en el lloc escollit, amb el professsor/a que farà el seguiment. Primer es farà una recerca al plànol de les Franqueses de topònims i es classificaran a la fitxa. A continuació s’inscriuran com a investigadors a RASTRES

GRUP

ALUMNES
LLOC
PROFESSOR
1
Verònica, Sònia, Eduardo
2n. A
Pere
2
David, Mònica, Francisco
Biblioteca
Laura
3
Jose, Sandra, Vicki
Biblioteca
Ximo
4
Ivan, Mariona, Judit i Jonatan
Biblioteca
Montse C.
5
Laura, Andrea, Adrià
3r. A
Geòrgia
6
Maria, Carlos i Oriol
3r. A
Georgia
7
Aroa, Joshua i Mohamed
Biblioteca
Ximo
8
Lorena, Abraham, Miquel i David M.
2n.A
Pere
9
Sergio, Vanesa i Manoli
Biblioteca
Teresa

PRIMERA SESSIÓ CONJUNTA

16 de desembre de 2005.
Un professor pregunta si saben que és un topònim. Els alumnes van contestant i es fa un debat sobre noms de llocs, de persones, ...
S’explica l’origen del nom d’Amèrica.
Entre tots es busquen noms de llocs: Bellavista, etc... Es pregunta què vol dir Congost? Tots els noms tenen una història darrera?
Es parla de l’origen dels cognoms, de com tenen una història darrera i com aquesta es pot investigar.
Es presenta un  joc amb diferents topònim de llocs. Treballem el pensament deductiu a partir de fer-los adonar que en molts topònims el nom conserva part de la paraula antiga i que alguns noms fan referència a aspectes concrets de l’aparença física.
Fem una recapitulació d’on venen els noms: principalment del llatí i del grec. “Topos” en grec vol dir lloc i toponímia és l’estudi del nom dels llocs.
L’alumnat escriu en un full de treball topònims de muntanyes, valls i planes, aigua, paisatge, animals, persones, pagesia i conreu, eines, feina, camins, ponts, cases, vil.les, castells, religions, ....
Aquesta és una tasca d’anticipació a la que es farà a la propera sessió.

 

 

 

PRIMERA SESSIÓ DE TREBALL

Sessió del 9 de desembre de 2005. 

 

Els alumnes de les USEEs fan quatre presentacions en format Power point, en format text escrit, fotografies i veu, sobre les poblacions que formen el municipi: Llerona, Corró d’Amunt, Corró d’Avall i Marata.

 

A partir d’un guió preparat a la classe, i per parelles, fan la presentació de les diapositives explicant el treball realitzat.

 

A continuació es fa un torn obert de preguntes en les que participen l’alumnat de 1r.D.

 

La sessió va ser filmada per l’Agustí Corominas.

 

Molt positiva. Va ser molt enriquidor per a tothom, en especial per a alumnat de les USEEs perquè els companys de 1r.D van valorar que havien realitzat un treball molt difícil.

 

 

PROJECTE RASTRES 1: Presentació

1. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

1.1. OBJECTIUS


En relació amb els objectius de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria RASTRES pretén :

 • Realitzar un treball de recerca sobre alguns topònims del municipi de les Franqueses del Vallès.
 • Recollir tota la informació possible per mitjà d’un treball de camp i a partir de diverses fonts.
 • Estructurar  la informació recollida i tractar-la per mitjans informàtics.
 • Fomentar la implicació de l’alumnat en el projecte i el treball en equip.
 • Realitzar un traspàs d’informació entre l’alumnat de les USEE i el de les aules ordinàries.
 • Presentar  la informació recollida en una pàgina Web per a la seva difusió a la comunitat educativa, local i virtual.
 • Afavorir el coneixement del medi local per poder-lo valorar, respectar i preservar, en la mesura de les seves possibilitats.
 • Sensibilitzar sobre la importància del patrimoni cultural, arquitectònic i ambiental del municipi.

1.2.  RECURSOS HUMANS

            En aquest projecte hi  participa:

L’alumnat de les dues aules de les Unitats de Suport a l’Educació Especial

L’alumnat de l’ aula de 1r. D  de l’ESO:

·        El professorat de les USEEs: Núria Alberch, Pere Muñiz, Joaquim Jornet i Geòrgia Vidal.

·        Integradora social: Laura Conejo.

·        Professora de 1r. D: Montserrat Casals.

·        Coordinadora pedagògica del centre: Teresa Garrell

1.3.- RECURSOS MATERIALS

 • Espai de Rastres a la Biblioteca del centre amb 5 ordinadors, 1 portàtil i una impressora
 • Les aules de l’alumnat implicat al projecte.
 • Dues càmeres fotogràfiques digitals.

20 d’abril 2005
10,15h. Anem a l’IES Lauro per fer la segona reunió de coordinació del grup de treball del projecte. Amb en Pere Muñiz i la Montserrat Casals anem definint el projecte Rastres de les Franqueses del Vallès. Les modificacions que caldrà introduir són:
a) passar a pàgina web la base de dades del projecte Rastres.
b) crear una base cartogràfica digital que permeti la localització dels topònims.
La dotació de material que necessiten és:
2 càmeres digitals
1 impressora
5 ordinadors PCs
2 portàtils
A nivell d’adequació d’espais es plantegen situar en un racó de la biblioteca una aula multimèdia amb la dotació que els proporcionem.
Respecte el context d’aplicació es preveu fer-ho des de l’àrea de Ciències Socials:
-Aplicar Rastres com a projecte d’un grup de 1er D. d’ESO (1 hora a la setmana al llarg del curs)
-També es preveu aplicar-lo a les USEEs.
Comentem que caldrà contemplar també la generació d’instruments de regulació de l’aprenentatge, per tal que els alumnes siguin conscients del procés d’aprenentatge que fan i el servei a la comunitat que fan.