Blogia
Rastres de les Franqueses

PRIMERA SESSIÓ CONJUNTA

16 de desembre de 2005.
Un professor pregunta si saben que és un topònim. Els alumnes van contestant i es fa un debat sobre noms de llocs, de persones, ...
S’explica l’origen del nom d’Amèrica.
Entre tots es busquen noms de llocs: Bellavista, etc... Es pregunta què vol dir Congost? Tots els noms tenen una història darrera?
Es parla de l’origen dels cognoms, de com tenen una història darrera i com aquesta es pot investigar.
Es presenta un  joc amb diferents topònim de llocs. Treballem el pensament deductiu a partir de fer-los adonar que en molts topònims el nom conserva part de la paraula antiga i que alguns noms fan referència a aspectes concrets de l’aparença física.
Fem una recapitulació d’on venen els noms: principalment del llatí i del grec. “Topos” en grec vol dir lloc i toponímia és l’estudi del nom dels llocs.
L’alumnat escriu en un full de treball topònims de muntanyes, valls i planes, aigua, paisatge, animals, persones, pagesia i conreu, eines, feina, camins, ponts, cases, vil.les, castells, religions, ....
Aquesta és una tasca d’anticipació a la que es farà a la propera sessió.

 

 

 

0 comentarios