Blogia
Rastres de les Franqueses

PROJECTE RASTRES 1: Presentació

1. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

1.1. OBJECTIUS


En relació amb els objectius de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria RASTRES pretén :

 • Realitzar un treball de recerca sobre alguns topònims del municipi de les Franqueses del Vallès.
 • Recollir tota la informació possible per mitjà d’un treball de camp i a partir de diverses fonts.
 • Estructurar  la informació recollida i tractar-la per mitjans informàtics.
 • Fomentar la implicació de l’alumnat en el projecte i el treball en equip.
 • Realitzar un traspàs d’informació entre l’alumnat de les USEE i el de les aules ordinàries.
 • Presentar  la informació recollida en una pàgina Web per a la seva difusió a la comunitat educativa, local i virtual.
 • Afavorir el coneixement del medi local per poder-lo valorar, respectar i preservar, en la mesura de les seves possibilitats.
 • Sensibilitzar sobre la importància del patrimoni cultural, arquitectònic i ambiental del municipi.

1.2.  RECURSOS HUMANS

            En aquest projecte hi  participa:

L’alumnat de les dues aules de les Unitats de Suport a l’Educació Especial

L’alumnat de l’ aula de 1r. D  de l’ESO:

·        El professorat de les USEEs: Núria Alberch, Pere Muñiz, Joaquim Jornet i Geòrgia Vidal.

·        Integradora social: Laura Conejo.

·        Professora de 1r. D: Montserrat Casals.

·        Coordinadora pedagògica del centre: Teresa Garrell

1.3.- RECURSOS MATERIALS

 • Espai de Rastres a la Biblioteca del centre amb 5 ordinadors, 1 portàtil i una impressora
 • Les aules de l’alumnat implicat al projecte.
 • Dues càmeres fotogràfiques digitals.

0 comentarios